Állásajánlatok
Képzési ajánlatok
Tevékenységeink
Statisztika
Hirdetmények
Közérdekű adatok
Eseménynaptár
Kapcsolatfelvétel
Elérhetőségek
Közérdekű adatokNyomtatás

Általános közzétételi lista

Munkaügyi Központ

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Elérhetőségek:

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Elérhetőségek

Szervezeti felépítés:

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Szervezeti felépítés

Vezetők elérhetősége:

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Vezetők elérhetősége

Ügyfélkapcsolat és az ügyfélfogadási rend:

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadási rend

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Felettes szervek

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, SzMSz:

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Alapvető jogszabályok

Ügyrend

Ügyrend

Adatvédelmi szabályzat

 

Adatvédelmi szabályzat

 

Adatbiztonsági szabályzat

-

Ágazati jogszabályok

Ágazati jogszabályok

Ágazati jogszabályok

Tájékoztató a feladatról, tevékenységről:

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

-

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

-Támogatásokkal kapcsolatos információk az NFSZ oldalánNyomtatás

Támogatásokkal kapcsolatos információk álláskeresőknek

Támogatásokkal kapcsolatos információk munkaadóknak

Európai Uniós ProgramokNyomtatás

Információk a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal oldalán

 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 4024 Debrecen, Piac utca 42-48.
Tel.: (52) 513-000 Fax.: (52) 513-002 E-mail: hajdukh-mk@lab.hu